Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Allmänna motioner om företags- och kapitalbeskattning

Skatteutskottets betänkande 2002/03:SKU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2003

Beslut

Motioner om företags- och kapitalbeskattning (SkU8)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om företags- och kapitalbeskattning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om företags- och kapitalbeskattning (SkU8)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om företags- och kapitalbeskattning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.