Allmänna motioner om inkomstbeskattning

Skatteutskottets betänkande 2002/03:SKU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2003

Beslut

Motioner om inkomstskatt (SkU7)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om inkomstbeskattning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-01-28, 2003-02-11

Motioner om inkomstskatt (SkU7)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om inkomstbeskattning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.