Allmänna motioner om inkomstbeskattning

Skatteutskottets betänkande 2003/04:SKU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 2004

Beslut

Motioner om inkomstbeskattning (SkU20)

Riksdagen sade nej till motioner om inkomstbeskattning. Motionerna handlar om skatteskalan för förvärvsinkomster, resor till och från arbetet, arbetsrum i bostaden, ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning, värderingen av förmån av fri bil, förtroendevaldas pension, hobbybiodling och plockning av bär, svamp och kottar. Andra motioner handlar om en skattereduktion på 50 % för hushållstjänster, en höjning av avdraget för premier för pensionsförsäkringar, avdrag för gåvor till olika former av ideell verksamhet och en skattebefrielse för uthyrning av privatbostad. De flesta motioner lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om inkomstbeskattning (SkU20)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om inkomstbeskattning. Motionerna handlar om skatteskalan för förvärvsinkomster, resor till och från arbetet, arbetsrum i bostaden, ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning, värderingen av förmån av fri bil, förtroendevaldas pension, hobbybiodling och plockning av bär, svamp och kottar. Andra motioner handlar om en skattereduktion på 50 % för hushållstjänster, en höjning av avdraget för premier för pensionsförsäkringar, avdrag för gåvor till olika former av ideell verksamhet och en skattebefrielse för uthyrning av privatbostad. De flesta motioner lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.