Allmänna motioner om inkomstskatter m.m.

Skatteutskottets betänkande 2004/05:SKU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2005

Beslut

Motioner om inkomstskatter (SkU19)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om inkomstbeskattningens utformning. Motionerna handlar om utformningen av skatteskalan för förvärvsinkomster, biogasdrivna förmånsbilar, avdraget för resor till och från arbetet, arbetsrum i bostaden, ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning och tillfälligt arbete, hushållstjänster, minnesgåvor, förmånstagarkretsen till pensionsförsäkringar, avdrag för gåvor till olika former av ideell verksamhet, boendes självförvaltning, beskattningen av lokalanställda på ambassader i Sverige, hobbybiodling, plockning av bär, svamp och kottar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om inkomstskatter (SkU19)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om inkomstbeskattningens utformning. Motionerna handlar om utformningen av skatteskalan för förvärvsinkomster, biogasdrivna förmånsbilar, avdraget för resor till och från arbetet, arbetsrum i bostaden, ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning och tillfälligt arbete, hushållstjänster, minnesgåvor, förmånstagarkretsen till pensionsförsäkringar, avdrag för gåvor till olika former av ideell verksamhet, boendes självförvaltning, beskattningen av lokalanställda på ambassader i Sverige, hobbybiodling, plockning av bär, svamp och kottar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.