Allmänna motioner om inkomstskatter m.m.

Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2006

Beslut

Beskattningen av barnpensionen ska ses över (SkU16)

Riksdagen uppmanar regeringen att se över reglerna för beskattning av barnpensionen. Det är en pension som barn och ungdomar som förlorat en förälder får som ersättning för det försörjningsstöd de mist. Mot bakgrund av att det var länge sedan reglerna kom till menar riksdagen att det är dags att se över dem. Riksdagen sade också nej till motioner om bland annat inkomstskatter från allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motion 2005/06:Sk216. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beskattningen av barnpensionen ska ses över (SkU16)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att se över reglerna för beskattning av barnpensionen. Det är en pension som barn och ungdomar som förlorat en förälder får som ersättning för det försörjningsstöd de mist. Mot bakgrund av att det var länge sedan reglerna kom till menar utskottet att det är dags att se över dem. Skatteutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om bland annat inkomstskatter från allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.