Allmänna motioner om inkomstskatter

Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2009

Beslut

Nej till motioner om inkomstskatter (SkU25)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och som gäller olika inkomstbeskattningsfrågor. Skälet är bland annat tidigare riksdagsbeslut och att redan pågår arbete i vissa av de frågor som motionärerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om avdrag för gåvor till ideella organisationer, skattereduktion för så kallade ROT-arbeten, alkolås och värderingen av bilförmån, skatte- och avgiftsfrihet vid mindre belopp samt beskattningsfrågor med anknytning till integrationen i Öresundsregionen. Med anledning av motioner om skattefria personalvårdsförmåner anser skatteutskottet att det bör övervägas att införa en beloppsgräns för hur mycket en skattefri motions- eller friskvårdsförmån får kosta. Andra motioner som handlar om olika avdrags- och skattskyldighetsförhållanden sa riksdagen nej till med hänvisning till bland annat jobbskatteavdraget, som inneburit en stor skattelättnad för breda yrkesgrupper.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om inkomstskatter (SkU25)

Skatteutskottet förslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och som gäller olika inkomstbeskattningsfrågor. Skälet är bland annat tidigare riksdagsbeslut och att redan pågår arbete i vissa av de frågor som motionärerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om avdrag för gåvor till ideella organisationer, skattereduktion för så kallade ROT-arbeten, alkolås och värderingen av bilförmån, skatte- och avgiftsfrihet vid mindre belopp samt beskattningsfrågor med anknytning till integrationen i Öresundsregionen. Med anledning av motioner om skattefria personalvårdsförmåner anser utskottet att det bör övervägas att införa en beloppsgräns för hur mycket en skattefri motions- eller friskvårdsförmån får kosta. Andra motioner som handlar om olika avdrags- och skattskyldighetsförhållanden föreslår utskottet att riksdagen säger nej till med hänvisning till bland annat jobbskatteavdraget, som inneburit en stor skattelättnad för breda yrkesgrupper.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.