Allmänna motioner om inkomstskatter

Skatteutskottets bet 2010/11:SkU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 2011

Beslut

Nej till motioner om inkomstskatter (SkU23)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 som rör frågor med anknytning till inkomstbeskattningen av fysiska personer. Skälet är i vissa fall att regeringen eller tillsatta utredningar arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Det gäller till exempel beskattningsfrågor med anknytning till integrationen i Öresundsregionen, gåvor till ideella organisationer och förmånsbeskattningen av miljöanpassade bilar. I andra fall är skälet till avslag jobbskatteavdraget och andra reformer på skatteområdet som redan har genomförts. Riksdagen sa också nej till motioner om en annan inriktning på skattepolitiken, ändringar i skatteskalan, grundavdrag med mera.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

88 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-02-03
Justering: 2011-03-03
Betänkande publicerat: 2011-03-09
Trycklov: 2011-03-07
Reservationer 11
bet 2010/11:SkU23

Nej till motioner om inkomstskatter (SkU23)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 som rör frågor med anknytning till inkomstbeskattningen av fysiska personer.

Skälet är i några fall att regeringen eller tillsatta utredningar arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Det gäller till exempel beskattningsfrågor med anknytning till integrationen i Öresundsregionen, gåvor till ideella organisationer och förmånsbeskattningen av miljöanpassade bilar. I andra fall är skälet till avslag jobbskatteavdraget och andra reformer på skatteområdet som redan har genomförts.

Skatteutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om en annan inriktning på skattepolitiken, ändringar i skatteskalan och grundavdrag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-17
4

Beslut

Beslut: 2011-03-30
14 förslagspunkter, 11 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 mars 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatteskala, grundavdrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk210 av Kerstin Lundgren (C),
2010/11:Sk216 av Ann-Christin Ahlberg (S),
2010/11:Sk230 av Hans Backman m.fl. (FP) yrkande 2,
2010/11:Sk232 av Hans Backman m.fl. (FP),
2010/11:Sk276 av Fredrick Federley (C),
2010/11:Sk278 av Jan Lindholm (MP),
2010/11:Sk282 av Cecilia Widegren (M),
2010/11:Sk290 av Isabella Jernbeck och Malin Löfsjögård (båda M),
2010/11:Sk294 av Phia Andersson (S),
2010/11:Sk328 av Jennie Nilsson m.fl. (S),
2010/11:Sk340 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S),
2010/11:Sk356 av Lennart Axelsson m.fl. (S),
2010/11:Sk385 av Jörgen Hellman (S) yrkandena 1-4,
2010/11:Sk421 av Ann-Christin Ahlberg (S),
2010/11:Sk424 av Isak From och Katarina Köhler (båda S),
2010/11:Sk425 av Caroline Szyber (KD),
2010/11:Sk431 av Gustav Blix (M),
2010/11:Sk440 av Finn Bengtsson och Annicka Engblom (båda M),
2010/11:Sk441 av Finn Bengtsson och Jan Ericson (båda M) och
2010/11:Sf357 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M970010
MP00205
FP20004
C20003
SD20000
V00181
KD15004
Totalt172973842

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Pensionsförsäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Sk269.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M970010
MP20005
FP20004
C20003
SD02000
V18001
KD15004
Totalt28720042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Förmån av fri bil eller cykel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk271 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M) yrkande 2,
2010/11:Sk321 av Caroline Szyber (KD) yrkande 1,
2010/11:Sk442 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (båda M) och
2010/11:N398 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 6 (MP)

4. Personalvårdsförmåner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk215 av Ann-Christin Ahlberg (S),
2010/11:Sk226 av Lotta Finstorp och Walburga Habsburg Douglas (båda M),
2010/11:Sk252 av Anders Sellström (KD),
2010/11:Sk308 av Anders Hansson och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),
2010/11:Sk321 av Caroline Szyber (KD) yrkande 2,
2010/11:Sk330 av Andreas Carlson och Lars-Axel Nordell (båda KD),
2010/11:Sk375 av Helena Bouveng (M),
2010/11:Sk376 av Helena Bouveng (M),
2010/11:Sk397 av Krister Hammarbergh (M),
2010/11:Sk420 av Bengt-Anders Johansson (M),
2010/11:So435 av Yvonne Andersson och Annika Eclund (båda KD) yrkande 2,
2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkande 6,
2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 25,
2010/11:MJ278 av Cecilia Widegren (M) yrkande 6 och
2010/11:A407 av Ulf Holm m.fl. (MP) yrkande 13.

5. Hälsofrämjande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk241 av Anne Marie Brodén (M) yrkandena 1 och 2,
2010/11:Sk281 av Cecilia Widegren (M),
2010/11:Sk312 av Nina Lundström (FP) och
2010/11:Sk332 av Yvonne Andersson (KD).

6. Reseavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk208, 2010/11:Sk233, 2010/11:Sk243, 2010/11:Sk265, 2010/11:Sk285, 2010/11:Sk358, 2010/11:Sk417, 2010/11:T502 yrkande 20, 2010/11:T504 yrkande 23 och 2010/11:A407 yrkande 12.

Reservation 7 (MP, V)

7. Kostnadsersättningar från kommunen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk222 och 2010/11:Sk394.

8. Gåvor och bidrag till ideella ändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk342, 2010/11:Sk370, 2010/11:Sk371 och 2010/11:Sk408.

9. Bär, svamp och kottar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Sk218 yrkande 2.

10. Skattereduktion för hushållstjänster och ROT-arbeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk206 av Lars Beckman (M),
2010/11:Sk214 av Ann-Christin Ahlberg (S),
2010/11:Sk220 av Lars Beckman (M),
2010/11:Sk225 av Lotta Finstorp och Margareta Cederfelt (båda M),
2010/11:Sk228 av Hans Backman (FP),
2010/11:Sk253 av Irene Oskarsson (KD),
2010/11:Sk257 av Walburga Habsburg Douglas och Elisabeth Svantesson (båda M),
2010/11:Sk272 av Jan R Andersson (M),
2010/11:Sk289 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M),
2010/11:Sk293 av Johan Löfstrand m.fl. (S),
2010/11:Sk320 av Eliza Roszkowska Öberg (M),
2010/11:Sk344 av Gunilla Svantorp (S),
2010/11:Sk346 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S),
2010/11:Sk347 av Tomas Eneroth m.fl. (S),
2010/11:Sk365 av Eliza Roszkowska Öberg och Erik Bengtzboe (båda M),
2010/11:Sk378 av Karin Granbom Ellison (FP),
2010/11:Sk400 av Tomas Tobé (M) och
2010/11:Sk407 av Cecilia Widegren (M).

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (V)

11. Fackföreningsavgift och a-kasseavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk262, 2010/11:Sk315, 2010/11:Sk359 och 2010/11:Sk422.

Reservation 10 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M970010
MP20005
FP20004
C20003
SD19100
V01801
KD15004
Totalt191116042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Idrottsutövare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk221 och 2010/11:Sk341.

Reservation 11 (SD)

13. Utomlands bosatta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk251 yrkandena 1 och 2, 2010/11:Sk393, 2010/11:Sk399 och 2010/11:Sk448.

14. Öresundsavtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk324, 2010/11:Sk325 yrkandena 1 och 2 samt 2010/11:Sk438.