Allmänna motioner om inkomstskatter

Skatteutskottets betänkande 2011/12:SkU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2012

Beslut

Riksdagen vill avskaffa RUT- och ROT-avdrag för arbeten utomlands (SkU13)

Riksdagen vill avskaffa möjligheten att få skattereduktion för RUT- och ROT-arbeten utförda utomlands och gjorde därför ett tillkännagivande till regeringen. I första hand bör frågan utredas. En utredning ska bedöma hur övriga EU-länder hanterar frågan. Riksdagen förutsätter att regeringen arbetar skyndsamt. Bakgrunden är att kostnaderna för RUT- och ROT-avdrag har ökat de senaste åren. Riksdagen menar att skattesubventioner för hushålls- och byggnadsarbeten utomlands över huvud taget inte bidrar till att skapa arbeten eller minska "svartarbete" i Sverige, vilket var den uttalade avsikten när riksdagen införde skattereduktion för RUT- och ROT-arbeten.

Riksdagen gjorde dessutom ett tillkännagivande om det särskilda avtalet mellan Sverige och Danmark om arbetspendlingen i Öresundsregionen, det så kallade Öresundsavtalet.

Riksdagen sa vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om inkomstskatter.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om HUS-avdrag. Därmed bifaller riksdagen motion 2011/12:Sk216. Övriga motioner avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag, förutom punkten 16 där kammaren biföll reservation 15.

Ärendets gång

1

Förslag

92 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-02-14
Justering: 2012-03-15
Betänkande publicerat: 2012-03-20
Trycklov: 2012-03-19
Reservationer 16
Betänkande 2011/12:SkU13

Skatteutskottet vill avskaffa RUT- och ROT-avdrag för arbeten utomlands (SkU13)

Skatteutskottet vill avskaffa möjligheten att få skattereduktion för RUT- och ROT-arbeten utförda utomlands. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. I första hand bör frågan utredas. En utredning ska bedöma hur övriga EU-länder hanterar frågan. Utskottet förutsätter att regeringen arbetar skyndsamt. Bakgrunden är att kostnaderna för RUT- och ROT-avdrag har ökat de senaste åren. Utskottet menar att skattesubventioner för hushålls- och byggnadsarbeten utomlands över huvud taget inte bidrar till att skapa arbeten eller minska "svartarbete" i Sverige, vilket var den uttalade avsikten när riksdagen införde skattereduktion för RUT- och ROT-arbeten.

Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om inkomstskatter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-03-28
4

Beslut

Beslut: 2012-03-28
16 förslagspunkter, 10 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatteskala, grundavdrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sk232 av Margareta Cederfelt (M),
2011/12:Sk235 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S),
2011/12:Sk253 av Kerstin Haglö m.fl. (S),
2011/12:Sk258 av Caroline Szyber (KD),
2011/12:Sk259 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
2011/12:Sk283 av Gustav Nilsson (M),
2011/12:Sk291 av Lars Ohly m.fl. (V),
2011/12:Sk313 av Hans Hoff och Adnan Dibrani (båda S),
2011/12:Sk314 av Katarina Köhler (S),
2011/12:Sk328 av Nina Lundström (FP),
2011/12:Sk348 av Désirée Pethrus och Penilla Gunther (båda KD) yrkandena 1 och 2,
2011/12:Sk356 av Tomas Tobé (M) yrkande 3,
2011/12:Sk361 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 1 och 4,
2011/12:Sk373 av Lennart Axelsson m.fl. (S),
2011/12:Sk388 av Isabella Jernbeck m.fl. (M),
2011/12:Sk389 av Karin Nilsson och Per-Ingvar Johnsson (båda C),
2011/12:Sk397 av Jörgen Hellman och Peter Johnsson (båda S) yrkandena 2-5,
2011/12:Sk406 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),
2011/12:Sk411 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD),
2011/12:Sk425 av Carina Herrstedt (SD),
2011/12:C317 av Caroline Szyber (KD) yrkande 5 och
2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 15.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

2. Pensionsförsäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk218, 2011/12:Sk325, 2011/12:Sk382 och 2011/12:Sk424 yrkande 2.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP19006
FP20004
C19004
SD01900
V17002
KD17002
-0001
Totalt29019040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Personalvårdsförmåner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk201 yrkandena 1 och 2, 2011/12:Sk227, 2011/12:Sk275, 2011/12:Sk334, 2011/12:Sk335, 2011/12:Sk338, 2011/12:Sk370, 2011/12:Sk372, 2011/12:Sk378, 2011/12:Sk403 och 2011/12:MJ415 yrkande 6.

4. Hälsofrämjande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk316 yrkandena 1 och 2, 2011/12:Sk327, 2011/12:Sk364 och 2011/12:Sk385.

5. Förmånsvärde för vissa bilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk361 yrkande 16 och 2011/12:Sk428 yrkande 3 i denna del.

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (V)

6. Personaloptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Sk270.

7. Kostnadsersättningar från kommunen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk247 och 2011/12:Sk354.

Reservation 7 (S)

8. Gåvor och bidrag till ideella ändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk274, 2011/12:Sk381 och 2011/12:Kr278 yrkande 23.

9. Bär, svamp och kottar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk226 och 2011/12:Sk427 yrkandena 1 och 2.

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP19006
FP20004
C19004
SD01900
V17002
KD17002
-0001
Totalt29119039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. HUS-avdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om HUS-avdrag.
Därmed bifaller riksdagen motion
2011/12:Sk216 av Bo Bernhardsson (S) och
avslår motionerna
2011/12:Sk214 av Leif Pettersson (S),
2011/12:Sk219 av Tomas Eneroth m.fl. (S),
2011/12:Sk244 av Eliza Roszkowska Öberg (M),
2011/12:Sk245 av Eliza Roszkowska Öberg (M),
2011/12:Sk250 av Anders Karlsson och Peter Persson (båda S) yrkandena 1-3,
2011/12:Sk257 av Andreas Carlson och Lars-Axel Nordell (båda KD),
2011/12:Sk261 av Anders Flanking och Ola Johansson (båda C),
2011/12:Sk267 av Anna Steele (FP),
2011/12:Sk273 av Hans Backman (FP),
2011/12:Sk278 av Tina Acketoft (FP),
2011/12:Sk281 av Katarina Brännström (M),
2011/12:Sk286 av Caroline Szyber (KD),
2011/12:Sk292 av Jan R Andersson (M),
2011/12:Sk296 av Michael Svensson (M),
2011/12:Sk299 av Irene Oskarsson (KD),
2011/12:Sk321 av Magdalena Andersson (M),
2011/12:Sk323 av Lars Elinderson (M),
2011/12:Sk324 av Lars Elinderson och Ann-Britt Åsebol (båda M),
2011/12:Sk326 av Lars Elinderson (M),
2011/12:Sk329 av Johan Löfstrand m.fl. (S),
2011/12:Sk362 av Emma Carlsson Löfdahl (FP),
2011/12:Sk365 av Walburga Habsburg Douglas och Elisabeth Svantesson (båda M),
2011/12:Sk371 av Lotta Finstorp och Lotta Olsson (båda M),
2011/12:Sk374 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) och
2011/12:Sk415 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M).

Reservation 9 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M09809
MP19006
FP02004
C01904
SD18001
V17002
KD01702
-0001
Totalt155154040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Fackföreningsavgift och a-kasseavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk236, 2011/12:Sk309 och 2011/12:Sk397 yrkande 1.

Reservation 10 (S)
Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M960011
MP19006
FP20004
C19004
SD19000
V01162
KD17002
-0001
Totalt1901021641

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Reseavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sk271 av Hans Backman och Maria Lundqvist-Brömster (båda FP) yrkandena 1 och 2,
2011/12:Sk272 av Hans Backman (FP),
2011/12:Sk298 av Stina Bergström m.fl. (MP),
2011/12:Sk303 av Matilda Ernkrans och Louise Malmström (båda S),
2011/12:Sk361 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 20 och
2011/12:Sk413 av Edward Riedl och Lotta Finstorp (båda M).

Reservation 12 (S, V)
Reservation 13 (MP)

13. Dubbelbeskattningsavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk203 och 2011/12:T235 yrkande 2.

Reservation 14 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP18106
FP20004
C19004
SD01900
V17002
KD17002
-0001
Totalt29020039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Utomlands bosatta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Sk416.

15. Idrottsutövare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Sk351.

16. Öresundsavtalet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk225, 2011/12:Sk297 yrkandena 1 och 2, 2011/12:Sk320 yrkandena 1 och 2, 2011/12:Sk426 och 2011/12:U307 yrkande 3.

Reservation 15 (S, MP, V)
Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M98009
MP01906
FP20004
C19004
SD01900
V01702
KD17002
-0001
Totalt154156039

Beslut: Kammaren biföll reservation 15