Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Allmänna motioner om mervärdesskatt

Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2006

Beslut

Motioner om momsen (SkU19)

Riksdagen sade nej till motioner om mervärdesskatt (moms) från allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om momsen (SkU19)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om mervärdesskatt (moms) från allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.