Allmänna motioner om mervärdesskatt

Skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2008

Beslut

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU20)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om mervärdesskatt. Bland motionerna finns förslag som gäller skattesatserna på mervärdesskatteområdet. Vidare finns motioner som behandlar reglerna om omvänd skattskyldighet i byggbranschen, om avdragsrätt för företagsbilar samt om fastighetsarbete i egen regi. Reglerna för mervärdesskatt inom den ideella sektorn samt för ferieföretag behandlas också.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU20)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om mervärdesskatt. Bland motionerna finns förslag som gäller skattesatserna på mervärdesskatteområdet. Vidare finns motioner som behandlar reglerna om omvänd skattskyldighet i byggbranschen, om avdragsrätt för företagsbilar samt om fastighetsarbete i egen regi. Reglerna för mervärdesskatt inom den ideella sektorn samt för ferieföretag behandlas också.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.