Allmänna motioner om mervärdesskatt

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU28)

Riksdagen sa nej till samtliga motioner från den allmänna motionstiden 2009 om mervärdesskatten. Ett flertal motioner gäller skattesatserna på mervärdesskatteområdet. Andra motioner behandlar reglerna för ideell verksamhet, särskilt second hand-försäljning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU28)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger till nej till samtliga motioner från den allmänna motionstiden 2009 om mervärdesskatten. Ett flertal motioner gäller skattesatserna på mervärdesskatteområdet. Andra motioner behandlar reglerna för ideell verksamhet, särskilt second hand-försäljning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.