Allmänna motioner om punktskatter, tullfrågor och införsel

Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2009

Beslut

Nej till motioner om motioner om punktskatter, tullfrågor och införsel (SkU26)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om energi- och alkoholskattefrågor samt införsel- och tullfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om motioner om punktskatter, tullfrågor och införsel (SkU26)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om energi- och alkoholskattefrågor samt införsel- och tullfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.