Allmänna motioner om punktskatter

Skatteutskottets bet 2009/10:SkU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om punktskatter (SkU29)

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om punktskatter. Skälet är bland annat tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om drivmedels- och fordonsskatt samt skatt på alkohol och tobak.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-02-02
Justering: 2010-02-18
Betänkande publicerat: 2010-03-10
Trycklov: 2010-03-10
Reservationer 11
bet 2009/10:SkU29

Allmänna motioner om punktskatter (SkU29)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om punktskatter. Skälet är bland annat tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om drivmedels- och fordonsskatt samt skatt på alkohol och tobak.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-18
4

Beslut

Beslut: 2010-03-18
15 förslagspunkter, 13 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Drivmedelsskatt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk236, 2009/10:Sk310, 2009/10:Sk364, 2009/10:Sk366, 2009/10:Sk456, 2009/10:Sk498, 2009/10:Sk525, 2009/10:Sk526, 2009/10:Sk550 yrkandena 1 och 2, 2009/10:T426 yrkandena 46-48, 85, 110 och 111, 2009/10:T532 yrkande 8 och 2009/10:T537 yrkande 5.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1002028
m800016
c23006
fp22006
kd20004
v02002
mp00163
-1000
Totalt246221665

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Koldioxidskatt på dieselolja i jordbruks- och skogsbruksmaskiner, skatt på handelsgödsel samt skatt på animaliska livsmedel och på kraftfoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ358 yrkande 32, 2009/10:MJ468 yrkande 28, 2009/10:MJ474 yrkande 12 och 2009/10:MJ479 yrkande 3.

Reservation 3 (s)
Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

3. Skatt på fartygsbränsle m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk267, 2009/10:Sk499, 2009/10:T426 yrkandena 73 och 88 samt 2009/10:MJ468 yrkandena 18 och 19.

4. Skatt på flygbränsle m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T426 yrkandena 129-132 och 2009/10:T534 yrkande 37.

Reservation 6 (v)
Reservation 7 (mp)

5. Fordonsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk201 yrkande 2, 2009/10:Sk292, 2009/10:Sk304, 2009/10:Sk420, 2009/10:T426 yrkandena 49, 108, 109, 114-116, 119 och 121, 2009/10:T490 yrkande 6 och 2009/10:T532 yrkande 4.

6. Trängselskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk452 och 2009/10:Sk500.

7. Alkoholskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk298 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Sk351, 2009/10:Sk369, 2009/10:Sk451, 2009/10:Sk502, 2009/10:Sk516, 2009/10:So510 yrkande 5, 2009/10:So519 yrkande 3 i denna del och 2009/10:So611 yrkande 1.

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m800016
c23006
fp22006
kd20004
v02002
mp01603
-1000
Totalt146138065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Tobaksskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk234 och 2009/10:So475 yrkande 16.

9. Privatinförsel av alkohol och tobak, försäljning i exportbutik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk252, 2009/10:Sk350, 2009/10:Sk458 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Sk497, 2009/10:So351 yrkande 1, 2009/10:So510 yrkande 7 och 2009/10:So519 yrkande 1.

Reservation 9 (s, v, mp)

10. Avfallsförbränningsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ404 yrkande 1.

11. Skatt på naturgrus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Sk409 yrkande 2.

12. Lotteriskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Sk361.

13. Reklamskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk318 och 2009/10:Kr308 yrkande 35.

Reservation 10 (mp)

14. Skatt på fritidsbåtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:T426 yrkande 84.

Reservation 11 (v)

15. Skatt på el som förbrukas av IT-företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Sk554.