Allmänna motioner om punktskatter

Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2011

Beslut

Regeringen ska se över skatten på Europadiesel (SkU21)

Riksdagen har beslutat om att be regeringen se över om skatteskillnaderna mellan diesel miljöklass 1 och miljöklass 3 kan minskas. I Sverige finns miljöklasserna 1, 2 och 3 för diesel. En lägre klass innebär en ur miljösynpunkt bättre produkt och lägre skatt. Europadiesel uppfyller i dag miljökraven i miljöklass 3. Men all diesel inom EU är numera svavelfri och europadieselns partikelutsläpp kan begränsas allt mer genom användningen av partikelfilter. Samtidigt säger riksdagen nej till övriga motioner från motionstiden 2010 om punktskatter. Motionerna handlar bland annat om skatt på handelsgödsel, bekämpningsmedel, avfallsförbränning och lotterier. Andra motioner handlar om privatinförsel av alkohol och tobak, försäljning i exportbutiker och trängselskatt.

Utskottets förslag till beslut: Med delvis bifall till motion 2010/11:Sk258 föreslår utskottet ett tillkännagivande om att regeringen bör undersöka i vilken utsträckning skatteskillnaden mellan diesel miljöklass 1 och miljöklass 3 kan minskas under mandatperioden. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-01-27
Justering: 2011-02-17
Betänkande publicerat: 2011-02-25
Trycklov: 2011-02-25
Reservationer 13
Betänkande 2010/11:SkU21

Regeringen ska se över skatten på Europadiesel (SkU21)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen ska be regeringen se över om skatteskillnaderna kan minskas mellan diesel miljöklass 1 och miljöklass 3. I Sverige finns miljöklasserna 1, 2 och 3 för diesel. En lägre klass innebär en ur miljösynpunkt bättre produkt och lägre skatt. Europadiesel uppfyller i dag miljökraven i miljöklass 3. Men all diesel inom EU är numera svavelfri och europadieselns partikelutsläpp kan begränsas allt mer genom användningen av partikelfilter.

Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger nej till övriga motioner från motionstiden 2010 om punktskatter. Motionerna handlar bland annat om skatt på handelsgödsel, bekämpningsmedel, avfallsförbränning och lotterier. Andra motioner handlar om privatinförsel av alkohol och tobak, försäljning i exportbutiker och trängselskatt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-09
4

Beslut

Beslut: 2011-03-09
17 förslagspunkter, 14 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 mars 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Drivmedelsskatt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk211 av Karin Nilsson och Ola Johansson (båda C),
2010/11:Sk248 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2010/11:Sk322 av Anders W Jonsson och Emil Källström (båda C),
2010/11:Sk351 av Anita Brodén (FP),
2010/11:Sk373 av Lars-Axel Nordell (KD),
2010/11:Sk434 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Solveig Zander (M, C),
2010/11:T409 av Penilla Gunther (KD) yrkandena 7 och 8 samt
2010/11:N398 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 1 (MP)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970114
M100007
MP02302
FP21003
C19004
SD18002
V00172
KD17002
Totalt272231836

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Europadiesel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet har anfört om att regeringen bör undersöka i vilken utsträckning skatteskillnaden mellan diesel miljöklass 1 och miljöklass 3 kan minskas under mandatperioden.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2010/11:Sk258.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M100007
MP02302
FP21003
C19004
SD01802
V01702
KD17002
Totalt157156036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Skatt på fartygsbränsle

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk255 av Olle Thorell (S) och
2010/11:MJ446 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 4 (S, MP, V)

4. Skatt på flygbränsle

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sk339 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (båda S).

5. Skatt på elektrisk kraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk275 av Solveig Zander (C),
2010/11:Sk319 av Eliza Roszkowska Öberg (M) och
2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 14.

6. Alkoholskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk270 av Jan R Andersson och Lars Hjälmered (båda M),
2010/11:Sk311 av Hans Rothenberg och Michael Svensson (båda M) yrkande 1,
2010/11:Sk353 av Anita Brodén och Christer Winbäck (båda FP) yrkande 2,
2010/11:Sk444 av Kent Härstedt (S),
2010/11:So344 av Kent Härstedt (S) yrkande 1 och
2010/11:So512 av Tommy Waidelich (S) yrkande 3.

Reservation 5 (S, MP, V)

7. Tobaksskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So283 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkande 17.

8. Privatinförsel av alkohol och tobak - försäljning i exportbutiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk202, 2010/11:Sk283, 2010/11:Sk350 yrkandena 1 och 2, 2010/11:Sk353 yrkande 1 och 2010/11:So545 yrkandena 4 och 5.

Reservation 6 (S, MP, V)

9. Trängselskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk245 av Fredrik Malm (FP),
2010/11:Sk256 av Olle Thorell (S) och
2010/11:Sk432 av Jan-Evert Rådhström (M).

10. Skatt på handelsgödsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk348 av Kew Nordqvist m.fl. (MP),
2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. (MP) yrkande 23 och
2010/11:N398 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 8.

Reservation 7 (S, MP, V)
Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M100007
MP02302
FP21003
C19004
SD00182
V01702
KD17002
Totalt1571381836

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Skatt på bekämpningsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. (MP) yrkande 24.

Reservation 9 (S, MP, V)

12. Skatt på animaliska livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 35.

Reservation 10 (MP, V)

13. Reklamskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sk277 av Helena Leander m.fl. (MP).

Reservation 11 (MP)

14. Avfallsförbränningsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:N398 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 7.

Reservation 12 (S, MP, V)

15. Skatt på naturgrus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sk398 av Krister Hammarbergh (M) yrkande 2.

16. Lotteriskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sk254 av Krister Hammarbergh och Saila Quicklund (båda M).

17. Fritidsbåtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T496 av Ann-Christin Ahlberg (S) yrkande 2.

Reservation 13 (S, V)