Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring

Skatteutskottets betänkande 2003/04:SKU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2004

Beslut

Motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring (SkU25)

Riksdagen sade nej till motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring. Motionerna handlar om bland annat ansvar för underentreprenörers skatter och avgifter, bättre kontroll av kontanthandeln och insatser mot svartarbete med mera. Andra motioner handlar om F-skattsedel, uppgifter om bland annat arbetsgivaravgifter på slutskattsedeln, uppgifter på lönebesked, längre perioder för momsredovisning för småföretag med mera och momsredovisning mellan momspliktiga företag. Andra frågor som tas upp är generalklausulen i skatteflyktslagen, skattetillägg, ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, ändrad lagstiftning eller utredning beträffande olika rättssäkerhetsfrågor på skatteområdet samt några folkbokföringsfrågor. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-01-27, 2004-03-09

Motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring (SkU25)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring. Motionerna handlar om bland annat ansvar för underentreprenörers skatter och avgifter, bättre kontroll av kontanthandeln och insatser mot svartarbete med mera. Andra motioner handlar om F-skattsedel, uppgifter om bland annat arbetsgivaravgifter på slutskattsedeln, uppgifter på lönebesked, längre perioder för momsredovisning för småföretag med mera och momsredovisning mellan momspliktiga företag. Andra frågor som tas upp är generalklausulen i skatteflyktslagen, skattetillägg, ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, ändrad lagstiftning eller utredning beträffande olika rättssäkerhetsfrågor på skatteområdet samt några folkbokföringsfrågor. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.