Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter för ingående mervärdesskatt vid representation

Konstitutionsutskottets bet 2019/20:KU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 januari 2020

Beslut

Riksdagens myndigheter ska inte få kompensation för moms vid representation (KU7)

Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen ska inte längre få rätt till kompensation för inbetald moms vid representation och liknande ändamål. Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag.

Beslutet innebär att de här myndigheterna får samma regler om kompensationsrätt för moms som regeringens myndigheter.

Ändringen börjar gälla den 1 mars 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-14
Justering: 2020-01-16
Trycklov: 2020-01-17
bet 2019/20:KU7

Alla beredningar i utskottet

2020-01-14, 2019-12-12

Riksdagens myndigheter ska inte få kompensation för moms vid representation (KU7)

Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen ska inte längre få rätt till kompensation för inbetald moms vid representation och liknande ändamål. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens förslag.

Förslaget innebär att de här myndigheterna får samma regler om kompensationsrätt för moms som regeringens myndigheter.

Ändringen föreslås börja gälla den 1 mars 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-21
Debatt i kammaren: 2020-01-22
4

Beslut

Beslut: 2020-01-22
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter för ingående mervärdesskatt vid representation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2019/20:RS6.