Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister

Arbetsmarknadsutskottets bet 2008/09:AU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 november 2008

Beslut

Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister (AU6)

Antalet ledamöter från arbetsgivar- och arbetstagarsidan, så kallade intresseledamöter, ska halveras i diskrimineringsmål i Arbetsdomstolen. Tidigare avgjordes målen normalt med sju ledamöter, varav fyra intresseledamöter. Från den 1 januari 2009 ska domstolen i dessa mål bestå av fem ledamöter, varav två intresseledamöter. Därmed kan de inte få majoritet över domstolens tre övriga domare. Syftet är att domstolens opartiskhet inte ska kunna ifrågasättas. Om parterna i målet begär att Arbetsdomstolen ska ha en sammansättning med sju ledamöter får dock en sådan sammansättning användas.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-16
Justering: 2008-10-28
Betänkande publicerat: 2008-11-05
Trycklov: 2008-11-05
Reservationer 2
bet 2008/09:AU6

Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister (AU6)

Antalet ledamöter från arbetsgivar- och arbetstagarsidan, så kallade intresseledamöter, ska halveras i diskrimineringsmål i Arbetsdomstolen. I dag avgörs målen normalt med sju ledamöter, varav fyra intresseledamöter. Från den 1 januari 2009 ska domstolen i dessa mål bestå av fem ledamöter, varav två intresseledamöter. Därmed kan de inte få majoritet över domstolens tre övriga domare. Syftet är att domstolens opartiskhet inte ska kunna ifrågasättas.

Om parterna i målet begär att Arbetsdomstolen ska ha en sammansättning med sju ledamöter får dock en sådan sammansättning användas.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-11-13
4

Beslut

Beslut: 2008-11-19
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 november 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister med den ändringen att i 3 kap. 6 a § tredje stycket 2. ska "3" bytas ut mot "4".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:4 och avslår motion
2008/09:A4 av Josefin Brink och Torbjörn Björlund (båda v).

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0010426
m820015
c20009
fp20008
kd20004
v01903
mp13105
Totalt1552010470

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Diskrimineringskompetens i Arbetsdomstolen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 8.

Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1010227
m830014
c21008
fp21007
kd21003
v00193
mp01405
Totalt247142167

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag