Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut

Finansutskottets bet 2011/12:FiU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 januari 2012

Beslut

Tillsynen över kreditvärderingsinstitut ändras (FiU13)

Tillsynen över kreditvärderingsinstitut flyttades den 1 juli 2011 över till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, genom en förordning från Europaparlamentet och rådet. Genom en centraliserad tillsyn vill man garantera en effektiv tillsyn, rationalisera tillsynsstrukturen och garantera rättssäkerheten. Den svenska lagstiftningen anpassas den 1 mars 2012 till förordningen. Lagändringen innebär också att Kronofogdemyndigheten ska kunna lämna handräckning vid platsundersökningar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-12-15
Justering: 2011-12-20
Betänkande publicerat: 2012-01-12
Trycklov: 2012-01-12
Reservationer 2
bet 2011/12:FiU13

Alla beredningar i utskottet

2011-12-15, 2011-12-13

Tillsynen över kreditvärderingsinstitut ändras (FiU13)

Tillsynen över kreditvärderingsinstitut flyttades den 1 juli 2011 över till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, genom en förordning från Europaparlamentet och rådet. Genom en centraliserad tillsyn vill man garantera en effektiv tillsyn, rationalisera tillsynsstrukturen och garantera rättssäkerheten. Den svenska lagstiftningen anpassas den 1 mars 2012 till förordningen. Lagändringen innebär också att Kronofogdemyndigheten ska kunna lämna handräckning vid platsundersökningar. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-01-25
4

Beslut

Beslut: 2012-01-25
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 25 januari 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:40 och avslår motion
2011/12:Fi3 av Johnny Skalin och David Lång (båda SD).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S920020
M940013
MP20005
FP19005
C18005
SD01900
V17011
KD16003
-0001
Totalt27619153

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag