Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2020

Beslut

Vissa bestämmelser om identifiering vid gränskontroll ska ändras (JuU7)

Utländska personer ska i vissa fall vara skyldiga att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck vid exempelvis inresa i Sverige. Dessutom ska polisen eller andra myndigheter kunna söka på foto eller fingeravtryck i SIS II, Schengenländernas informationssystem, för att identifiera en person. I dag får de uppgifterna bara användas för att bekräfta eller dementera en persons identitet efter en träff på exempelvis personens namn i systemet.

Ändringarna är en följd av att svensk lag anpassas till ändrade EU-regler på området.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 28 december 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-10
Justering: 2020-11-12
Trycklov: 2020-11-12
Reservationer 2
Betänkande 2020/21:JuU7

Alla beredningar i utskottet

2020-11-10, 2020-10-22

Vissa bestämmelser om identifiering vid gränskontroll ska ändras (JuU7)

Utländska personer ska i vissa fall vara skyldiga att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck vid exempelvis inresa i Sverige. Dessutom ska polisen eller andra myndigheter kunna söka på foto eller fingeravtryck i SIS II, Schengenländernas informationssystem, för att identifiera en person. I dag får de uppgifterna bara användas för att bekräfta eller dementera en persons identitet efter en träff på exempelvis personens namn i systemet.

Ändringarna är en följd av att svensk lag anpassas till ändrade EU-regler på området.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 28 december 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-17
Debatt i kammaren: 2020-11-18
4

Beslut

Beslut: 2020-11-18
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 november 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,
2. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:6 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2020/21:452 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 51 4 1 293


2. Lagring av biometrisk information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:595 av Adam Marttinen m.fl. (SD).

Reservation 2 (SD)