Ändrade regler om säkerställda obligationer

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU37

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 12 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-19, 2022-05-12