Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU6

Planerat beslutsdatum: 1 december 2021

Nästa händelse: Beredning 9 november 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång