Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Konstitutionsutskottets bet 2016/17:KU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 oktober 2016

Beslut

Vissa landsting tar över det regionala utvecklingsansvaret (KU2)

Landstingen i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län ska ta över det så kallade regionala utvecklingsansvaret. Det betyder att landstinget ansvarar för arbetet med regionens tillväxt samt planer för länets infrastruktur. I alla dessa län, förutom Uppsala, är det i dag länsstyrelsen som hanterar detta. I Uppsala län är det istället ett samverkansorgan som har ansvaret. Landstingen i de här länen har själva ansökt om att få ta över ansvaret.

Det ska också vara möjligt för landstingen att beteckna landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen som regionfullmäktige och regionstyrelsen istället. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringen börjar att gälla den 1 januari 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-09-29
Justering: 2016-10-11
Trycklov: 2016-10-12
bet 2016/17:KU2

Alla beredningar i utskottet

2016-09-29, 2016-09-15

Vissa landsting tar över det regionala utvecklingsansvaret (KU2)

Regeringen föreslår att landstingen i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län tar över det så kallade regionala utvecklingsansvaret. Det betyder att landstinget ansvarar för arbetet med regionens tillväxt samt planer för länets infrastruktur. I alla dessa län, förutom Uppsala, är det i dag länsstyrelsen som hanterar detta. I Uppsala län är det istället ett samverkansorgan som har ansvaret. Landstingen i de här länen har själva ansökt om att få ta över ansvaret.

Det ska också vara möjligt för landstingen att beteckna landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen som regionfullmäktige och regionstyrelsen istället. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringen ska börja gälla den 1 januari 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-10-18
Debatt i kammaren: 2016-10-19
4

Beslut

Beslut: 2016-10-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:176.