Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd

Utbildningsutskottets bet 2018/19:UbU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2019

Beslut

Sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd ändras (UbU20)

En bestämmelse i skollagen justeras. Ändringen handlar främst om att sammansättningen av ledamöter i Skolväsendets överklagandenämnd ändras så att det vid behov finns möjlighet att utse två ersättare till ordföranden i stället för en som idag.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringen börjar gälla 1 juli 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-05-02
Justering: 2019-05-16
Trycklov: 2019-05-17
bet 2018/19:UbU20

Alla beredningar i utskottet

2019-05-02, 2019-04-25

Sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd ändras (UbU20)

En bestämmelse i skollagen justeras. Ändringen handlar främst om att sammansättningen av ledamöter i Skolväsendets överklagandenämnd ändras så att det vid behov finns möjlighet att utse två ersättare till ordföranden i stället för en som idag.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringen föreslås börja gälla 1 juli 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-27
Debatt i kammaren: 2019-05-28
4

Beslut

Beslut: 2019-06-04
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:74.