Ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 november 2012

Beslut

Ändring i lagen om skatt på energi (SkU15)

Riksdagen har tidigare beslutat om vissa ändringar av den skattemässiga hanteringen av ekonomiska styrmedel för biodrivmedel (se 2012/13:FiU1). Regeringen har ansökt hos EU-kommissionen om statsstödsgodkännande, men det är osäkert om godkännandet kommer att kunna vara klart när lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2013. Riksdagen beslutade därför att ändra sitt tidigare beslut. Ändringen innebär att riksdagen ger regeringen rätt att bestämma när vissa paragrafer i lagförslaget som kräver statsstödsgodkännande ska börja gälla.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen ändrar sitt beslut med anledning av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU1, förslagspunkt 2, och beslutar att ikraftträdandet- och övergångsbestämmelserna i lagen om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha den lydelse som utskottet föreslår.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-11-20
Justering: 2012-11-20
Betänkande publicerat: 2012-11-20
Trycklov: 2012-11-20
Betänkande 2012/13:SkU15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-21
4

Beslut

Beslut: 2012-11-21
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ändrar sitt beslut med anledning av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU1, förslagspunkt 2, och beslutar att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna i lagen om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga.