Ändring i lagen om vägtrafikregister

Trafikutskottets bet 2015/16:TU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 november 2015

Beslut

Personuppgifter från vägtrafikregistret ska kunna nås via e-tjänst (TU3)

Det ska bli möjligt att själv få åtkomst till egna personuppgifter i vägtrafikregistret med e-tjänster. I registret finns bland annat uppgifter om fordon, körkortshavare, felparkeringar, skatter och eventuella skulder kopplat till ett fordon. Regeringens förslag innebär att Transportstyrelsens information och tjänster kan bli mer tillgängliga, det vill säga att e-förvaltningen blir mer effektiv.

De nya reglerna betyder också att det ska bli tydligt för myndigheten när personuppgifter kan lämnas ut. Transportstyrelsen ska i sin bedömning ta hänsyn till bestämmelser om personlig integritet i personuppgiftslagen. Riksdagen sa ja till förslaget. De nya reglerna börjar att gälla den 1 januari 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-10-20
Justering: 2015-11-03
Trycklov: 2015-11-05
bet 2015/16:TU3

Personuppgifter från vägtrafikregistret ska kunna nås via e-tjänst (TU3)

Det ska bli möjligt att själv få åtkomst till egna personuppgifter i vägtrafikregistret med e-tjänster. I registret finns bland annat uppgifter om fordon, körkortshavare, felparkeringar, skatter och eventuella skulder kopplat till ett fordon. Regeringens förslag innebär att Transportstyrelsens information och tjänster kan bli mer tillgängliga, det vill säga att e-förvaltningen blir mer effektiv.

De nya reglerna betyder också att det ska bli tydligt för myndigheten när personuppgifter kan lämnas ut. Transportstyrelsen ska i sin bedömning ta hänsyn till bestämmelser om personlig integritet i personuppgiftslagen. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-18
Debatt i kammaren: 2015-11-19
4

Beslut

Beslut: 2015-11-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i lagen om vägtrafikregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:143.