Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 januari 2020

Beslut

Skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien ändras (SkU17)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien. Skatteavtalet handlar bland annat om att undvika dubbelbeskattning på inkomst.

Ändringarna gäller bland annat sänkta maxnivåer för källskatt på utdelning, ränta och royalty som betalas till en mottagare i det andra landet.

De nya reglerna börjar gälla den dag regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-01-16
Justering: 2020-01-23
Trycklov: 2020-01-23
bet 2019/20:SkU17

Skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien ändras (SkU17)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien. Skatteavtalet handlar bland annat om att undvika dubbelbeskattning på inkomst.

Ändringarna gäller bland annat sänkta maxnivåer för källskatt på utdelning, ränta och royalty som betalas till en mottagare i det andra landet.

De nya reglerna börjar gälla den dag regeringen bestämmer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-28
Debatt i kammaren: 2020-01-29
4

Beslut

Beslut: 2020-01-29
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner protokollet undertecknat den 19 mars 2019 om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbel-beskattning beträffande inkomstskatter,
b) antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:43 punkterna 1 och 2.