Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU17

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut