Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU6

Planerat beslutsdatum: 13 november 2019

Nästa händelse: Beredning 24 oktober 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-24
Justering: 2019-11-05
Trycklov: 2019-11-08
bet 2019/20:SkU6

Alla beredningar i utskottet

2019-10-24
3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-12
Debatt i kammaren: 2019-11-13
4

Beslut

Beslut: 2019-11-13