Ändring i telelagen, m.m.

Trafikutskottets betänkande 1994/95:TU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1995-03-14
Justering: 1995-03-28
Betänkande 1994/95:TU17

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-04-19
4

Beslut

Beslut: 1995-04-20

Protokoll med beslut