Ändring i telelagen, m.m.

Trafikutskottets betänkande 1994/95:TU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.