Ändringar av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2019

Beslut

Övergångstiden som handläggare inom socialtjänsten får utföra vissa uppgifter förlängs (SoU21)

Sedan den 1 juli 2014 ska handläggare som utför vissa uppgifter inom socialtjänsten som rör barn och unga ha en svensk socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan. Det finns övergångsbestämmelser som säger att handläggare som anställdes före den 1 juli 2014 för att utföra den här typen av arbetsuppgifter är behöriga till och med den 30 juni 2019. Nu förlängs övergångstiden så att handläggare som anställdes före den 1 juli 2014 blir behöriga att utföra uppgifterna fram till och med den 30 juni 2022.

Socialstyrelsens föreskrifter på området ändrades så sent som den 1 februari 2018. Arbetsgivare och arbetstagare har haft svårt att få till godkännanden och kompletteringar av utbildningar utifrån föreskrifterna och det är därför övergångstiden förlängs. De ändrade reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-25
Justering: 2019-05-09
Trycklov: 2019-05-10
Reservationer 2
Betänkande 2018/19:SoU21

Övergångstiden som handläggare inom socialtjänsten får utföra vissa uppgifter förlängs (SoU21)

Sedan den 1 juli 2014 ska handläggare som utför vissa uppgifter inom socialtjänsten som rör barn och unga ha en svensk socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan. Det finns övergångsbestämmelser som säger att handläggare som anställdes före den 1 juli 2014 för att utföra den här typen av arbetsuppgifter är behöriga till och med den 30 juni 2019. Nu föreslås att övergångstiden ska förlängas så att handläggare som anställdes före den 1 juli 2014 ska vara behöriga att utföra uppgifterna fram till och med den 30 juni 2022.

Socialstyrelsens föreskrifter på området ändrades så sent som den 1 februari 2018. Arbetsgivare och arbetstagare har haft svårt att få till godkännanden och kompletteringar av utbildningar utifrån föreskrifterna och det är därför övergångstiden förlängs. De ändrade reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-15
Debatt i kammaren: 2019-05-16
4

Beslut

Beslut: 2019-05-16
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 maj 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:68.

2. Förlängd övergångsperiod med ett år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3057 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 62 0 0 8
SD 0 59 0 3
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 15 0 0 4
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 248 59 0 42


3. Personal- och kompetensförsörjning inom socialtjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3065 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M).

Reservation 2 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 62 0 8
SD 57 0 1 4
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 242 62 1 44