Ändringar i fiskelagen

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 juni 2014

Beslut

Enklare att få licens för yrkesfiske (MJU29)

Reglerna för licenser för yrkesfiskare ska förenklas. Fiskelagen anpassas också till EU:s regler om förbud mot utkast av fisk.

Ändringarna innebär bland annat:

 • Även juridiska personer ska kunna få fiskelicens.
 • Fisket behöver inte längre vara av väsentlig betydelse för försörjningen för att licens ska beviljas. Det räcker att fisket är en näringsverksamhet.
 • Ansvarig myndighet ska få tala om vilka bestämmelser som gäller för att fiskare ska kunna följa EU:s regler om förbud mot utkast av fisk. Det införs också bestämmelser om straff för den som bryter mot förbudet.
 • För att uppfylla EU:s krav på effektiva sanktioner för allvarliga regelbrott höjs den högsta nivån för sanktionsavgifter och det blir också möjligt att ha olika avgifter.
 • Pricksystemet för fiskare som överträder regler anpassas till de nya licenserna.
 • Om en fiskelicens dras in kan antalet tillåtna dagar för fiske som återstår tas bort eller minskas.
 • Regeringen får möjlighet att utvidga systemet med överlåtbara fiskerättigheter till att gälla fler fiskarter.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-27
Justering: 2014-06-12
Betänkande publicerat: 2014-06-13
Trycklov: 2014-06-13
Reservationer 16
Betänkande 2013/14:MJU29

Enklare att få licens för yrkesfiske (MJU29)

Regeringen föreslår att reglerna för licenser för yrkesfiskare ska förenklas. Fiskelagen ska också anpassas till EU:s regler om förbud mot utkast av fisk.

Ändringarna innebär bland annat:

 • Även juridiska personer ska kunna få fiskelicens.
 • Fisket behöver inte längre vara av väsentlig betydelse för försörjningen för att licens ska beviljas. Det räcker att fisket är en näringsverksamhet.
 • Ansvarig myndighet ska få tala om vilka bestämmelser som gäller för att fiskare ska kunna följa EU:s regler om förbud mot utkast av fisk. Det införs också bestämmelser om straff för den som bryter mot förbudet.
 • För att uppfylla EU:s krav på effektiva sanktioner för allvarliga regelbrott höjs den högsta nivån för sanktionsavgifter och det blir också möjligt att ha olika avgifter.
 • Pricksystemet för fiskare som överträder regler anpassas till de nya licenserna.
 • Om en fiskelicens dras in kan antalet tillåtna dagar för fiske som återstår tas bort eller minskas.
 • Regeringen får möjlighet att utvidga systemet med överlåtbara fiskerättigheter till att gälla fler fiskarter.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-06-23
4

Beslut

Beslut: 2014-06-24
26 förslagspunkter, 9 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 24 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i fiskelagen (1993:787) med den ändringen att det i 9 a § i lagen ska införas ett fjärde stycke med följande lydelse: "Föreskrifter om begränsningar i redskapsanvändningen utöver de begränsningar som anges i första stycket kan meddelas med stöd av 19 §.", 

2. lag om ändring i lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter,

3. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

4. lag om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

1. Lagförslagen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i fiskelagen (1993:787) med den ändringen att det i 9 a § i lagen ska införas ett fjärde stycke med följande lydelse: "Föreskrifter om begränsningar i redskapsanvändningen utöver de begränsningar som anges i första stycket kan meddelas med stöd av 19 §.", 

2. lag om ändring i lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter,

3. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

4. lag om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.2. Redskapsbegränsningar

Utskottets förslag:

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (V)

2. Redskapsbegränsningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010012
M101006
MP25000
FP22002
C21002
SD18002
V01801
KD15004
Totalt2021810029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Licens för fisketurismföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 3 (S)

3. Licens för fisketurismföretag

Utskottets förslag:

Reservation 3 (S)

4. Fiskelicens för juridiska personer

Utskottets förslag:

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (MP, V)

4. Fiskelicens för juridiska personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S019912
M102005
MP02500
FP22002
C21002
SD18002
V01801
KD15004
Totalt178449928

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Försörjningskrav för fiskelicens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 6 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M102005
MP25000
FP22002
C21002
SD18002
V18001
KD15004
Totalt221100028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Försörjningskrav för fiskelicens

Utskottets förslag:

Reservation 6 (S)

6. Licens för fiske i näringsverksamhet

Utskottets förslag:

Reservation 7 (V)

6. Licens för fiske i näringsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 7 (V)

7. Fiskelicensernas giltighetstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 8 (MP)

7. Fiskelicensernas giltighetstid

Utskottets förslag:

Reservation 8 (MP)

8. Fiskets miljöpåverkan m.m.

Utskottets förslag:

Reservation 9 (MP, V)

8. Fiskets miljöpåverkan m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 9 (MP, V)

9. Utbildningskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 10 (S)
Reservation 11 (MP, V)

9. Utbildningskrav

Utskottets förslag:

Reservation 10 (S)
Reservation 11 (MP, V)

10. Kontroll av landningsskyldigheten

Utskottets förslag:

Reservation 12 (MP)

10. Kontroll av landningsskyldigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 12 (MP)

11. Höjd beloppsgräns för sanktionsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 13 (MP, V)

11. Höjd beloppsgräns för sanktionsavgifter

Utskottets förslag:

Reservation 13 (MP, V)

12. Återkallelse av fiskelicens m.m.

Utskottets förslag:

Reservation 14 (MP)

12. Återkallelse av fiskelicens m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 14 (MP)

13. Överlåtbara fiskerättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 15 (S)
Reservation 16 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M102005
MP00250
FP22002
C20003
SD18002
V00181
KD15004
Totalt1771004329

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Överlåtbara fiskerättigheter

Utskottets förslag:

Reservation 15 (S)
Reservation 16 (MP, V)