Ändringar i fiskelagen

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2017/18:MJU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 oktober 2017

Beslut

Fiskelagen ändras och förtydligas (MJU3)

Det genomförs ändringar i fiskelagen. Det innebär bland annat att regeringen får rätt att besluta om regler för fiskeriprodukter, det vill säga färska eller frusna produkter av i huvudsak fisk, skaldjur och blötdjur. Reglerna gäller bland annat vägning och spårbarhet av fångsten.

Det blir dessutom brottsligt att bryta mot de nya reglerna för vägning och de som gör det riskerar straff i form av böter.

Riksdagen sade ja till regeringens förslag och lagändringen börjar gälla den 1 januari 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-08-28
Justering: 2017-09-21
Trycklov: 2017-09-29
bet 2017/18:MJU3

Alla beredningar i utskottet

2017-08-28

Fiskelagen ändras och förtydligas (MJU3)

Det ska genomföras ändringar i fiskelagen. Det innebär bland annat att regeringen får rätt att besluta om regler för fiskeriprodukter, det vill säga färska eller frusna produkter av i huvudsak fisk, skaldjur och blötdjur. Reglerna gäller bland annat vägning och spårbarhet av fångsten.

Det blir dessutom brottsligt att bryta mot de nya reglerna för vägning och de som gör det riskerar straff i form av böter.

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 januari 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-10-17
Debatt i kammaren: 2017-10-18
4

Beslut

Beslut: 2017-10-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya bemyndiganden m.m. i fiskelagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fiskelagen (1993:787).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:183.