Ändringar i koncessionsavgiftslagen

Konstitutionsutskottets bet 2005/06:KU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2005

Beslut

TV 4:as koncessionsavgift minskas (KU11)

TV 4:as koncessionsavgift ska avvecklas i takt med att de analoga tv-sändningarna upphör. När alla marksändningar är digitala upphör ju TV 4:s fördel att som enda kanal sända tv-program med reklam via det analoga marknätet. Riksdagen stödjer den reduceringstakt som regeringen har föreslagit. Koncessionsavgiften ska reduceras etappvis varje halvår från och med andra halvåret 2005 till och med andra halvåret 2007. Avgiften reduceras med procentandelar som är knutna till andelen av befolkningen som fortfarande kan se analoga sändningar under de fem olika etapperna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-11-08
Justering: 2005-11-17
Betänkande publicerat: 2005-11-21
Trycklov: 2005-11-21
Reservationer 2
bet 2005/06:KU11

Alla beredningar i utskottet

2005-11-08, 2005-10-25

TV 4:as koncessionsavgift minskas (KU11)

TV 4:as koncessionsavgift ska avvecklas i takt med att de analoga tv-sändningarna upphör. När alla marksändningar är digitala upphör ju TV 4:s fördel att som enda kanal sända tv-program med reklam via det analoga marknätet. Nu har regeringen föreslagit en reduceringstakt som konstitutionsutskottet stödjer. Koncessionsavgiften ska reduceras etappvis varje halvår från och med andra halvåret 2005 till och med andra halvåret 2007. Avgiften reduceras med procentandelar som är knutna till andelen av befolkningen som fortfarande kan se analoga sändningar under de fem olika etapperna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-30
4

Beslut

Beslut: 2005-11-30
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reducering av den rörliga delen av koncessionsavgiften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 intagna förslag till lag om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 17 punkt 1 och avslår motion 2005/06:K454 yrkandena 3 och 4.

Reservation 1 (kd)

2. Avveckling av koncessionsavgiften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K340 yrkande 8.

Reservation 2 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04609
c18103
fp360012
kd26007
v22006
mp14003
-1001
Totalt24247060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag