Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter brexit

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU12

Planerat beslutsdatum: 17 december 2019

Nästa händelse: Beredning 14 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-28
Justering: 2019-12-03
Trycklov: 2019-12-10
Betänkande 2019/20:SfU12

Alla beredningar i utskottet

2019-11-28, 2019-11-14
3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-12
Debatt i kammaren: 2019-12-13
4

Beslut

Beslut: 2019-12-17