Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar

JoUs betänkande 1997/98:JoU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 1998

Beslut

Livsmedelslagen (JoU21)

Riksdagen beslutade om ändringar i bl.a. livsmedelslagen och lagen om provtagning på djur, m.m. för att verkställa vissa EG-förordningar och genomföra vissa EG-direktiv.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-03-03
Justering: 1998-03-12
Betänkande 1997/98:JoU21

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-03-26
4

Beslut

Beslut: 1998-03-26

Protokoll med beslut