Ändringar i patentlagen

LUs betänkande 2005/06:LU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2006

Beslut

Ändringar i patentlagen (LU32)

Riksdagen godkände en överenskommelse i den europeiska patentkonventionen som ska minska patenthavares översättningskostnader. Därmed försvinner kravet på fullständig översättning till svenska som förutsättning för ett europeiskt patents giltighet i Sverige.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och godkännande av en internationell överenskommelse (initiativärende).
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-20
Justering: 2006-05-09
Betänkande publicerat: 2006-05-10
Trycklov: 2006-05-10
Betänkande 2005/06:LU32

Ändringar i patentlagen (LU32)

Kravet på fullständig översättning till svenska som förutsättning för ett europeiskt patents giltighet i Sverige tas bort. Lagutskottet föreslår att riksdagen godkänner en överenskommelse i den europeiska patentkonventionen som ska minska patenthavares översättningskostnader.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-18
4

Beslut

Beslut: 2006-05-18
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av Londonöverenskommelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner överenskommelsen om tillämpning av artikel 65 i Europeiska patentkonventionen (Londonöverenskommelsen).

2. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:189.