Ändringar i premiepensionssystemet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2009/10:SfU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 december 2009

Beslut

Ändringar i premiepensionssystemet (SfU9)

Riksdagen beslutade att Premiesparfonden läggs ner och ersätts med ett förvalsalternativ där pensionsspararnas medel placeras i fonder enligt en fördelning som bestäms utifrån pensionsspararens ålder. Det ska också bli möjligt att själv aktivt välja detta förvalsalternativ. De fonder som ingår i förvalsalternativet ska även kunna väljas öppet på PPM:s fondtorg. De sparare som vill ha statlig förvaltning ska också kunna välja andra riskprofiler än de som erbjuds i förvalsalternativet. Det handlar om färdiga portföljssammansättningar för olika risknivåer som sätts samman av Sjunde AP-fonden. Pensionsmyndigheten ska få ta ut en avgift vid fondbyte. De nya reglerna gäller från maj 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2009/10:1. Bifall till initiativ. Delvis bifall till proposition 2009/10:44. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-12
Justering: 2009-11-24
Betänkande publicerat: 2009-11-25
Trycklov: 2009-11-25
Reservationer 3
Betänkande 2009/10:SfU9

Ändringar i premiepensionssystemet (SfU9)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att Premiesparfonden läggs ner och ersätts med ett förvalsalternativ där pensionsspararnas medel placeras i fonder enligt en fördelning som bestäms utifrån pensionsspararens ålder.

Det ska också bli möjligt att själv aktivt välja detta förvalsalternativ. De fonder som ingår i förvalsalternativet ska även kunna väljas öppet på PPM:s fondtorg. De sparare som vill ha statlig förvaltning ska också kunna välja andra riskprofiler än de som erbjuds i förvalsalternativet.

Det handlar om färdiga portföljssammansättningar för olika risknivåer som sätts samman av Sjunde AP-fonden. Pensionsmyndigheten ska få ta ut en avgift vid fondbyte.

Utskottet förelsår att att de nya reglerna gäller från maj 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-02
4

Beslut

Beslut: 2009-12-03
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 3 december 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statliga alternativ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf6 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 1,
2009/10:Sf7 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 1-4,
2009/10:Sf217 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) och
2009/10:Sf325 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 8.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1080022
m820015
c23006
fp21007
kd17016
v01705
mp00127
Totalt251171368

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Fondbytesavgift och utbudsbegränsande verktyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf6 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 2,
2009/10:Sf278 av Leif Jakobsson (s) och
2009/10:Sf325 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 7.

Reservation 3 (v)

3. Övrigt om premiepensionssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf294 av Jan R Andersson (m) och
2009/10:Sf304 av Eva Johnsson och Désirée Pethrus Engström (båda kd) yrkande 1.

4. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
dels regeringens förslag i proposition 2009/10:44 till
1. lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension utom såvitt avser 10 kap. 1-6 §§ och med den ändringen att mellanrubrikerna i 10 kap. ska utgå samt att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska lyda "1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 i fråga om 10 kap. och i övrigt den 3 maj 2010.",
2. lag om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
3. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder
(AP-fonder),
dels regeringens förslag i proposition 2009/10:1 till
4. lag om ändring i lagen (2009:000) om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
dels utskottets förslag i bilaga 3 till
5. lag om ändring i lagen (2009:996) om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
6. lag om ändring i lagen (2009:1014) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten punkt 1 och bifaller delvis proposition 2009/10:44.