Ändringar i radio- och tv-lagen

Konstitutionsutskottets bet 2012/13:KU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2012

Beslut

Korta annonsavbrott i direktsända sportevenemang (KU6)

Tv-bolag ska kunna göra avbrott för annonser som är kortare än en minut i direktsända sportevenemang. Det innebär att de svenska reglerna anpassas till ett EU-direktiv så att reglerna inte missgynnar svenska tv-bolag jämfört med konkurrenter som sänder till Sverige från utlandet. Vid direktsändningar av sportevenemang med få pauser finns det i dag begränsade möjligheter att sända reklam utan att tittaren går miste om väsentliga inslag i sändningen. Det kan även vara till fördel för tittarna om tv-bolagen kan placera annonsavbrott på ett mer flexibelt sätt, till exempel vid spelavbrott. Riksdagen sa ja till denna del i regeringens förslag.

Regeringen föreslår dessutom att tv-bolag ska kunna göra kortare annonsavbrott även i andra direktsändningar än sportevenemang om det finns synnerliga skäl. Det kan gälla direktrapportering från en valvaka eller någon annan stor pågående händelse. Riksdagen tycker inte att det finns någon tillräckligt god motivering för ett sådant undantag och att det är oklart när det kan användas. Riksdagen sa därför nej till denna del i regeringens förslag.

Det ska gå att ställa krav på tv-bolag att göra tv-sändningar i tråd, det vill säga kabel- och ip-nät, tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla webbsändningar. Det är redan i dag möjligt att ställa krav på att tv-bolag ska göra tv-sändningar tillgängliga via marknät och satellit för personer med funktionsnedsättning, till exempel genom textning och syntolkning. Riksdagen sa ja till denna del i regeringens förslag.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2013.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till motioner om kortare annonsavbrott i andra direktsändningar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-10-23
Justering: 2012-11-06
Betänkande publicerat: 2012-11-07
Trycklov: 2012-11-07
Reservationer 1
bet 2012/13:KU6

Alla beredningar i utskottet

2012-10-23, 2012-10-16

Korta annonsavbrott i direktsända sportevenemang (KU6)

Tv-bolag ska kunna göra avbrott för annonser som är kortare än en minut i direktsända sportevenemang. Det innebär att de svenska reglerna anpassas till ett EU-direktiv så att reglerna inte missgynnar svenska tv-bolag jämfört med konkurrenter som sänder till Sverige från utlandet. Vid direktsändningar av sportevenemang med få pauser finns det i dag begränsade möjligheter att sända reklam utan att tittaren går miste om väsentliga inslag i sändningen. Det kan även vara till fördel för tittarna om tv-bolagen kan placera annonsavbrott på ett mer flexibelt sätt, till exempel vid spelavbrott. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till denna del i regeringens förslag.

Regeringen föreslår dessutom att tv-bolag ska kunna göra kortare annonsavbrott även i andra direktsändningar än sportevenemang om det finns synnerliga skäl. Det kan gälla direktrapportering från en valvaka eller någon annan stor pågående händelse. Utskottet tycker inte att det finns någon tillräckligt god motivering för ett sådant undantag och att det är oklart när det kan användas. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger nej till denna del i regeringens förslag.

Ett annat förslag innebär att det ska gå att ställa krav på tv-bolag att göra tv-sändningar i tråd, det vill säga kabel- och ip-nät, tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla webbsändningar. Det är redan i dag möjligt att ställa krav på att tv-bolag ska göra tv-sändningar tillgängliga via marknät och satellit för personer med funktionsnedsättning, till exempel genom textning och syntolkning. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till denna del i regeringens förslag.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2013.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-14
4

Beslut

Beslut: 2012-11-14
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 14 november 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kortare annonsavbrott i direktsända sportevenemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) i de delar det avser 8 kap. 2 § andra stycket.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:151 i denna del och avslår motionerna 2012/13:K1 yrkande 1, 2012/13:K2 i denna del och 2012/13:K3 i denna del.

Reservation 1 (S, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M100007
MP21004
FP17007
C17006
SD01802
V01801
KD19000
-0000
Totalt174133042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Kortare annonsavbrott i andra direktsändningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) i de delar det avser 8 kap. 2 § tredje stycket.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2012/13:K1 yrkande 2, 2012/13:K2 i denna del och 2012/13:K3 i denna del och avslår proposition 2011/12:151 i denna del.

3. Övriga förslag till ändringar i radio- och tv-lagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) i den mån det inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan med den ändringen att orden "till utlandet" införs efter ordet "sändningar" i 11 kap. 1 § andra stycket.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2011/12:151 i denna del.