Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU33

Planerat beslutsdatum: 2 juni 2021

Nästa händelse: Beredning 18 maj 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-05-25
Justering: 2021-05-27
Trycklov: 2021-05-28
Betänkande 2020/21:FiU33

Alla beredningar i utskottet

2021-05-25, 2021-05-18
3

Debatt

Bordläggning: 2021-05-31
Debatt i kammaren: 2021-06-01
4

Beslut

Beslut: 2021-06-02