Ändringar i riksdagsordningen om replikrätten m.m.

Konstitutionsutskottets bet 2011/12:KU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2012

Beslut

Ändringar om replikrätten i riksdagen (KU23)

Kriterierna för vad som avses med replik tas bort ur riksdagsordningen. I stället ska det i lagen uttryckligen framgå att en replik begärs i omedelbar anslutning till ett anförande. Det införs en regel om att en talare inte får anmäla sig senare än under andra omgången i en interpellationsdebatt. Det tydliggörs att omröstningen i kammaren kan ske på elektronisk väg. Statsråd är sedan tidigare skyldiga att meddela kammarkansliet om ett svar på en skriftlig fråga är försenat eller uteblir. Denna bestämmelse förtydligas. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2012.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-05-08
Justering: 2012-05-10
Betänkande publicerat: 2012-05-14
Trycklov: 2012-05-14
bet 2011/12:KU23

Alla beredningar i utskottet

2012-05-08, 2012-05-03

Ändringar om replikrätten i riksdagen (KU23)

Kriterierna för vad som avses med replik tas bort ur riksdagsordningen. I stället ska det i lagen uttryckligen framgå att en replik begärs i omedelbar anslutning till ett anförande. Det införs en regel om att en talare inte får anmäla sig senare än under andra omgången i en interpellationsdebatt. Det tydliggörs att omröstningen i kammaren kan ske på elektronisk väg. Statsråd är i sedan tidigare skyldiga att meddela kammarkansliet om ett svar på en skriftlig fråga är försenat eller uteblir. Denna bestämmelse förtydligas. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2012. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak säger ja till riksdagsstyrelsens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-23
4

Beslut

Beslut: 2012-05-23
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 23 maj 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i riksdagsordningens huvudbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar i den ordning som anges i 8 kap. 17 § första stycket andra meningen regeringsformen utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i riksdagsordningen i de delar det avser huvudbestämmelserna.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2011/12:RS1 punkt 1.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M101006
MP23002
FP20004
C18005
SD18100
V18001
KD17002
-0001
Totalt3141034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Ändringar i riksdagsordningens tilläggsbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i riksdagsordningen i de delar det avser tilläggsbestämmelserna.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2011/12:RS1 punkt 2.

3. Upphävande av rixlexlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 2 till lag om upphävande av lagen (1993:825) om personregister i riksdagens informationssystem Rixlex.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2011/12:RS1 punkt 3.