Ändringar i statens budget för 2020 - Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av coronaviruset

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU53

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2020

Beslut

Tidsbegränsad möjlighet till anstånd med inbetalning av vissa skatter (FiU53)

Riksdagen sa ja till ändringar i statens budget för 2020 med anledning av coronaviruset. Ändringarna innebär en tidsbegränsad möjlighet till anstånd med betalning av vissa skatter och avgifter. Ändringarna syftar till att snabbt dämpa tillfälliga likviditetsproblem som kan uppstå för företag i följderna av spridningen av coronaviruset.

Riksdagen godkände även en ändrad beräkning av statens inkomster för 2020. Förslaget om anstånd med inbetalning av vissa skatter och avgifter innebär att statens inkomster beräknas minska med 27 miljarder kronor 2020. För 2021 beräknas i stället inkomsterna öka med motsvarande belopp.

Ändringarna börjar gälla den 30 mars 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets förslag om ändringar i statens budget för 2020
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Tidsbegränsad möjlighet till anstånd med inbetalning av vissa skatter (FiU53)

Med anledning av coronaviruset föreslår finansutskottet att riksdagen säger ja till ändringar i statens budget för 2020. Förslaget innebär en tidsbegränsad möjlighet till anstånd med betalning av vissa skatter och avgifter. Förslaget syftar till att snabbt dämpa tillfälliga likviditetsproblem som kan uppstå för företag i följderna av spridningen av coronaviruset.

Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner en ändrad beräkning av statens inkomster för 2020. Förslaget om anstånd med inbetalning av vissa skatter och avgifter innebär att statens inkomster beräknas minska med 27 miljarder kronor 2020. För 2021 beräknas i stället inkomsterna öka med motsvarande belopp.

Lagförslaget föreslås börja gälla den 30 mars 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.