Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande

Socialförsäkringsutskottets bet 2013/14:SfU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2014

Beslut

Ändringar i utlänningslagen på grund av Dublinförordningen (SfU20)

Utlänningslagen ändras så att en ansökan om asyl i Sverige kan nekas prövning om den som söker asyl redan har fått status som alternativt skyddsbehövande i ett annat EU-land. Den som har ansetts vara alternativt skyddsbehövande i ett EU-land har fått sin ansökan om skydd prövad och beviljad och får därför inte sin sak prövad igen i Sverige. Detta innebär att utlänningslagen anpassas till EU:s omarbetade asylprocedurdirektiv och den omarbetade Dublinförordningen.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-06
Justering: 2014-06-03
Betänkande publicerat: 2014-06-05
Trycklov: 2014-06-05
Reservationer 3
bet 2013/14:SfU20

Ändringar i utlänningslagen på grund av Dublinförordningen (SfU20)

Utlänningslagen ändras så att en ansökan om asyl i Sverige kan nekas prövning om den som söker asyl redan har fått status som alternativt skyddsbehövande i ett annat EU-land. Den som har ansetts vara alternativt skyddsbehövande i ett EU-land har fått sin ansökan om skydd prövad och beviljad och får därför inte sin sak prövad igen i Sverige. Detta innebär att utlänningslagen anpassas till EU:s omarbetade asylprocedurdirektiv och den omarbetade Dublinförordningen.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2014. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-13
Debatt i kammaren: 2014-06-16
4

Beslut

Beslut: 2014-06-17
2 förslagspunkter, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utlänningslagen och den omarbetade Dublinförordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP23002
FP21003
C21002
SD00182
V00172
KD16003
Totalt1801003534

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


1. Utlänningslagen och den omarbetade Dublinförordningen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).


Reservation 1 (S)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)