Ändringar i utlänningslagen

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1994/95:SfU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1995-04-20
Justering: 1995-05-18
Betänkande 1994/95:SfU16

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-06-07
4

Beslut

Beslut: 1995-06-07

Protokoll med beslut