Ändringar i vägsäkerhetslagen

Trafikutskottets betänkande 2021/22:TU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 18 november 2021

Nästa händelse: Justering 28 oktober 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång