Ändringar i vägsäkerhetslagen

Trafikutskottets betänkande 2021/22:TU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2021

Beslut

Fler vägar blir säkrare (TU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om lagändringar för att uppfylla bindande EU-regler om vägsäkerhet. Syftet med reglerna är att höja säkerheten på vägarna inom EU.

Ändringarna innebär främst att vägsäkerhetslagen utökas till att omfatta hela det så kallade nationella stamvägnätet och motorvägarna i Sverige. Lagen berör därmed cirka 800 mil väg, som regelbundet ska inspekteras och säkerhetsklassas.

Lagändringarna börjar gälla den 1 februari 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Fler vägar ska bli säkrare (TU2)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om lagändringar för att uppfylla bindande EU-regler om vägsäkerhet. Syftet med reglerna är att höja säkerheten på vägarna inom EU.

De föreslagna ändringarna innebär främst att vägsäkerhetslagen utökas till att omfatta hela det så kallade nationella stamvägnätet och motorvägarna i Sverige. Lagen skulle därmed beröra cirka 800 mil väg, som regelbundet ska inspekteras och säkerhetsklassas.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 februari 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.