Angiven yrkesgrupp – åtgärder för en begriplig sjukförsäkring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 oktober 2021

Beslut

Förtydliganden i bedömningen av sjukpenning och sjukpenning i särskilda fall (SfU5)

Tydligare regler för sjukpenning

Är du sjuk och inte kan jobba
så kan du få sjukpenning från Försäkringskassan.

När du fått sjukpenning i 180 dagar
så ska Försäkringskassan kolla
om du kan jobba i en angiven yrkesgrupp
som är vanlig på arbetsmarknaden.

Detta är ett förtydligande av reglerna som gäller i dag.

De nya och tydligare reglerna gäller från och med den 1 september 2022.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ändra i reglerna för sjukpenning och sjukpenning i särskilda fall. Försäkringskassans bedömning av arbetsförmågan efter dag 180 i rehabiliteringskedjan ska enligt förslaget göras mot förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Denna ändring, tillsammans med ett kommande kunskapsstöd för bedömningarna, innebär inte någon ändring av begreppet normalt förekommande arbete utan ska göra att Försäkringskassans beslut blir tydligare och lättare att förstå för den försäkrade. Dessutom undviks att bedömningarna görs på ett schablonartat sätt.

De nya reglerna börjar gälla den 1 september 2022.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i socialförsäkringsbalken om att bedömningen av arbetsförmågan efter dag 180 i rehabiliteringskedjan ska göras mot förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-09-23, 2021-10-12

Förtydliganden i bedömningen av sjukpenning och sjukpenning i särskilda fall (SfU5)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att ändra i reglerna för sjukpenning och sjukpenning i särskilda fall. Enligt förslaget ska Försäkringskassans bedömning av arbetsförmågan efter dag 180 i rehabiliteringskedjan göras mot förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Denna föreslagna ändring, tillsammans med ett kommande kunskapsstöd för bedömningarna, innebär inte någon ändring av begreppet normalt förekommande arbete utan ska göra att Försäkringskassans beslut blir tydligare och lättare att förstå för den försäkrade. Dessutom undviks att bedömningarna görs på ett schablonartat sätt.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 september 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.