Anhöriginvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2012

Beslut

Nej till motioner om anhöriginvandring (SfU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om anhöriginvandring. Motionerna handlar bland annat om uppskjuten invandringsprövning, försörjningskrav och identitetskrav.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om anhöriginvandring (SfU12)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om anhöriginvandring. Motionerna handlar bland annat om uppskjuten invandringsprövning, försörjningskrav och identitetskrav.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.