Anhöriginvandring

Socialförsäkringsutskottets bet 2016/17:SfU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2017

Beslut

Nej till motioner om anhöriginvandring (SfU16)

Riksdagen sa nej till motioner om anhöriginvandring. Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för make och sambo, uppehållstillstånd för nära anhöriga utöver kärn-familjen, och försörjningskrav vid anhöriginvandring. Reglerna inom området ändrades tillfälligt 2015 när mer än 160 000 människor sökte asyl i Sverige. I juli 2018 ska regeringen bedöma om den tillfälliga lagen ska fortsätta gälla. Riksdagen hänvisar till att lagen fungerar tillfredsställande och ser inget skäl att vare sig skärpa den eller göra den mer generös innan det planerade datumet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-02
Justering: 2017-04-18
Trycklov: 2017-04-20
Reservationer 7
bet 2016/17:SfU16

Nej till motioner om anhöriginvandring (SfU16)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om anhöriginvandring. Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för make och sambo, uppehållstillstånd för nära anhöriga utöver kärn-familjen, och försörjningskrav vid anhöriginvandring. Reglerna inom området ändrades tillfälligt 2015 när mer än 160 000 människor sökte asyl i Sverige. I juli 2018 ska regeringen bedöma om den tillfälliga lagen ska fortsätta gälla. Socialförsäkringsutskottet anser att lagen fungerar tillfredsställande och ser inget skäl att vare sig skärpa den eller göra den mer generös innan det planerade datumet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-26
Debatt i kammaren: 2017-04-27
4

Beslut

Beslut: 2017-04-27
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 april 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anhöriginvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1200 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 14, 16 och 17,

2016/17:1317 av Maria Ferm och Emma Hult (båda MP),

2016/17:1430 av Annika Qarlsson och Ola Johansson (båda C) yrkande 1,

2016/17:1748 av Richard Jomshof m.fl. (SD),

2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 22,

2016/17:2372 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 7,

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 46,

2016/17:2974 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 12, 13 och 16,

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 44 och

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 45-47.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 24
M 64 0 0 20
SD 0 0 34 13
MP 23 0 0 2
C 0 17 0 5
V 1 0 15 5
L 13 0 0 6
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 2
Totalt 205 17 49 78


2. Försörjningskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1792 av Fredrik Schulte (M) och

2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 4 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 24
M 0 64 0 20
SD 0 34 0 13
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 16 0 0 5
L 13 0 0 6
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 2
Totalt 174 98 0 77


3. Uppskjuten invandringsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1200 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 18,

2016/17:1440 av Ola Johansson (C) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2974 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 15,

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 39 och 45 samt

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 30.

Reservation 5 (C)
Reservation 6 (V)
Reservation 7 (KD)