Anhöriginvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om anhöriginvandring (SfU16)

Riksdagen sa nej till motioner om anhöriginvandring. Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för make och sambo, uppskjuten invandringsprövning, registrering av anknytningsperson samt försörjningskrav vid anhöriginvandring. Bland annat hänvisas till den ändring av regler om uppehållstillstånd som har gjorts och som gäller till mitten av 2019.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2018-02-15, 2018-03-01

Nej till motioner om anhöriginvandring (SfU16)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om anhöriginvandring. Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för make och sambo, uppskjuten invandringsprövning, registrering av anknytningsperson samt försörjningskrav vid anhöriginvandring.
Bland annat hänvisar utskottet till den ändring av regler om uppehållstillstånd som har gjorts och som gäller till mitten av 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.