Anhöriginvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om anhöriginvandring (SfU16)

Riksdagen sa nej till motioner om anhöriginvandring. Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för make och sambo, uppskjuten invandringsprövning, registrering av anknytningsperson samt försörjningskrav vid anhöriginvandring. Bland annat hänvisas till den ändring av regler om uppehållstillstånd som har gjorts och som gäller till mitten av 2019.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-01
Justering: 2018-03-22
Trycklov: 2018-03-23
Reservationer 11
Betänkande 2017/18:SfU16

Alla beredningar i utskottet

2018-03-01, 2018-02-15

Nej till motioner om anhöriginvandring (SfU16)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om anhöriginvandring. Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för make och sambo, uppskjuten invandringsprövning, registrering av anknytningsperson samt försörjningskrav vid anhöriginvandring.
Bland annat hänvisar utskottet till den ändring av regler om uppehållstillstånd som har gjorts och som gäller till mitten av 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-27
Debatt i kammaren: 2018-03-28
4

Beslut

Beslut: 2018-03-28
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anhöriginvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 45,

2017/18:983 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 7,

2017/18:1377 av Sara Karlsson m.fl. (S) yrkande 2,

2017/18:1671 av Maria Ferm (MP) yrkande 6,

2017/18:1939 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 32-35 och 37,

2017/18:2818 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 3 och 12,

2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) yrkande 22,

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 6,

2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 12 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 30, 32 och 33.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 0 77 6
SD 0 36 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 0 0 20 1
L 0 0 15 4
KD 15 0 0 1
- 0 2 0 3
Totalt 139 38 130 42


2. Uppskjuten invandringsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:197 av Ola Johansson (C) yrkandena 2 och 3,

2017/18:1939 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 36,

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 26,

2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 14 och

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 39 och 45.

Reservation 6 (SD, KD)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (V)

3. Registrering av anknytningsperson

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:197 av Ola Johansson (C) yrkande 1.

Reservation 9 (SD)

4. Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1707 av Sotiris Delis (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 4 och 5,

2017/18:3436 av Fredrik Schulte (M) och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 31.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 77 0 6
SD 0 0 36 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 0 2 3
Totalt 192 77 38 42