Anhöriginvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2019

Beslut

Nej till motioner om anhöriginvandring (SfU17)

Riksdagen sa nej till drygt 20 motionsyrkanden om anhöriginvandring från allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat att flera delar av migrationslagstiftningen ska ses över.

Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för make och sambo, uppskjuten invandringsprövning och försörjningskrav vid anhöriginvandring.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2019-03-07, 2019-03-12

Nej till motioner om anhöriginvandring (SfU17)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till drygt 20 motionsyrkanden om anhöriginvandring från allmänna motionstiden 2018/19. Anledningen är bland annat att flera delar av migrationslagstiftningen ska ses över.

Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för make och sambo, uppskjuten invandringsprövning och försörjningskrav vid anhöriginvandring. 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.