Anhöriginvandring

Socialförsäkringsutskottets bet 2018/19:SfU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2019

Beslut

Nej till motioner om anhöriginvandring (SfU17)

Riksdagen sa nej till drygt 20 motionsyrkanden om anhöriginvandring från allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat att flera delar av migrationslagstiftningen ska ses över.

Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för make och sambo, uppskjuten invandringsprövning och försörjningskrav vid anhöriginvandring.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-12
Justering: 2019-03-26
Trycklov: 2019-04-03
Reservationer 7
bet 2018/19:SfU17

Alla beredningar i utskottet

2019-03-12, 2019-03-07

Nej till motioner om anhöriginvandring (SfU17)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till drygt 20 motionsyrkanden om anhöriginvandring från allmänna motionstiden 2018/19. Anledningen är bland annat att flera delar av migrationslagstiftningen ska ses över.

Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för make och sambo, uppskjuten invandringsprövning och försörjningskrav vid anhöriginvandring. 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-05
Debatt i kammaren: 2019-04-09
4

Beslut

Beslut: 2019-04-11
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 april 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anhöriginvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:297 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 34-36 och 38,

2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 24,

2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 15,

2018/19:2322 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 1,

2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 4,

2018/19:2985 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 2 och 4-8 samt

2018/19:2986 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 18.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 60 0 0 10
SD 0 54 0 8
C 28 0 0 3
V 0 0 26 2
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 222 54 26 47


2. Uppskjuten invandringsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:297 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 37,

2018/19:1475 av Ola Johansson (C) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2594 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 14,

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 23,

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 23 och 29 samt

2018/19:2985 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (SD, KD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 60 0 0 10
SD 0 54 0 8
C 1 0 27 3
V 0 0 26 2
KD 0 20 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 175 74 53 47


3. Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 7 och

2018/19:2985 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 60 0 10
SD 0 0 53 9
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 188 60 53 48