Anhöriginvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2020

Beslut

Nej till motioner om anhöriginvandring (SfU21)

Riksdagen sa nej till 18 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om anhöriginvandring. Anledningen är bland annat att utredningar redan pågår på området eller att gällande regler är tillräckliga.

Motionerna handlar exempelvis om uppehållstillstånd för make och sambo, uppskjuten invandringsprövning och försörjningskrav vid anhöriginvandring.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-26
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-23
Reservationer 3
Betänkande 2019/20:SfU21

Nej till motioner om anhöriginvandring (SfU21)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 18 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om anhöriginvandring. Anledningen är bland annat att utredningar redan pågår på området eller att gällande regler är tillräckliga.

Motionerna handlar exempelvis om uppehållstillstånd för make och sambo, uppskjuten invandringsprövning och försörjningskrav vid anhöriginvandring.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-28
Debatt i kammaren: 2020-04-29
4

Beslut

Beslut: 2020-04-29
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anhöriginvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:607 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 19,

2019/20:3050 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 2 och 4-10,

2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkande 12 och

2019/20:3119 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 20.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


2. Uppskjuten invandringsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:155 av Ola Johansson och Helena Vilhelmsson (båda C) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 25 och

2019/20:3050 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 2 (SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 42 13 0 294


3. Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3050 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:3051 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 33 och

2019/20:3059 av Fredrik Schulte (M) yrkande 4.

Reservation 3 (SD)