Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor

Finansutskottets bet 2019/20:FiU41

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 2 juni 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-06-02
Justering: 2020-06-11
Trycklov: 2020-06-12
bet 2019/20:FiU41
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-15
Debatt i kammaren: 2020-06-16
4

Beslut

Beslut: 2020-06-16